Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն

Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կոնֆերանս դահլիճներում լավագույնս կարող եք կազմակերպել բազմաբնույթ միջոցառումներ: Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնն առաջարկում է մեծ և փոքր սրահներ՝ ապահովված անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, ինչպես նաև՝ օդափոխություն, հարմարավետ կահավորանք, գերարագ ինտերնետ...

Զբաղվածության պետական գործակալության շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից`  Զ բաղվածության Պետական Գործակալության շինվերանորոգման համար:...

ՀՀ Արագածոտն մարզի Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգման համար:...ՎԱՐԿ ԹԻՎ  IBRD 7963

 

Ստորագրվել է 06.08.2012թ.-ին

Ուժի մեջ է մտել 14.01.2015թ-ին։

Ընդհանուր գումարը կազմում է 50000000.0ԱՄՆ դոլար

Վարկային ծրագրի ավարտը նախանշվում է 30.06.2020 թ-ին։

 

ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ

 

Ծրագիրը բաղկացած է 4 բաղադրիչից։ Դրանք են`

 

Բաղադրիչ 1

Առևտրի խթանման և որակի համակարգերի արդյունավետության բարելավում

 

Բաղադրիչ 2

Ներդրումների և արտահանման խթանում

 

Բաղադրիչ 3

Որակի ազգային ենթակառուցվածքի արդիականացում

 

Բաղադրիչ 4

Ծրագրի կառավարում և իրականացում

 

 

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

 

 Ծրագրի նպատակն է հզորացնել արտահանման խթանման, ներդրումների ներգրավման և ձեռնակություններին տրամադրվող որակի կառավարման ծառայությունների կարողությունները: