Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն

Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կոնֆերանս դահլիճներում լավագույնս կարող եք կազմակերպել բազմաբնույթ միջոցառումներ: Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնն առաջարկում է մեծ և փոքր սրահներ՝ ապահովված անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, ինչպես նաև՝ օդափոխություն, հարմարավետ կահավորանք, գերարագ ինտերնետ...

Զբաղվածության պետական գործակալության շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից`  Զ բաղվածության Պետական Գործակալության շինվերանորոգման համար:...

ՀՀ Արագածոտն մարզի Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգման համար:...ՎԱՐԿ ԹԻՎ 8539- AM

 

Ստորագրվել է  18.11.2015 թ-ին։

Ուժի մեջ է մտել 06.05.2016թ-ին։

Ընդհանուր գումարը կազմում է 21.000.000 ԱՄՆ դոլար

Վարկային ծրագրի ավարտը նախանշվում է 31.12.2020 թ-ին։

 

ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ


Ծրագիրը բաղկացած է 4 բաղադրիչից։ Դրանք են`

 

Բաղադրիչ 1: Պետական ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

 

Բաղադրիչ 2: Ծառայությունների մատուցման բարելավմանն ուղղված էլեկտրոնային կառավարման լուծումներ

 

Բաղադրիչ 3: Կարողությունների զարգացում և կարողությունների ստեղծման փոքր միջամտություններ

 

Բաղադրիչ 4: Ծրագրի կառավարում

 

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

 

Ծրագրի նպատակն է հանրային ֆինանսական հաշվետվությունների որակի և ընտրված էլեկտրոնային կառավարման կատարելագործված ծառայությունների հասանելիության բարելավումը: