Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն

Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կոնֆերանս դահլիճներում լավագույնս կարող եք կազմակերպել բազմաբնույթ միջոցառումներ: Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնն առաջարկում է մեծ և փոքր սրահներ՝ ապահովված անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, ինչպես նաև՝ օդափոխություն, հարմարավետ կահավորանք, գերարագ ինտերնետ

Զբաղվածության պետական գործակալության շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից`  Զ բաղվածության Պետական Գործակալության շինվերանորոգման համար:

ՀՀ Արագածոտն մարզի Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգման համար:

Ավարտված ծրագրեր

Ընթացիկ ծրագրեր

Մոնիթորինգ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԾՐԱԳԻՐ

ՎԱՐԿ   ԹԻՎ 8539- AM   Ստորագրվել է  18.11.2015 թ-ին։ Ուժի մեջ է մտել 06.05.2016թ-ին։ Ընդհանուր գումարը կազմում է 21.000.000 ԱՄՆ դոլար Վարկային ծրագրի ավարտը նախանշվում է 31.12.2020 թ-ին։   ԾՐԱԳՐԻ   ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ Ծրագիրը բաղկացած է 4...

ԱՌԵՎՏՐԻ ԽԹԱՆՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԾՐԱԳԻՐ

ՎԱՐԿ   ԹԻՎ   IBRD 7963   Ստորագրվել է 06.08.2012թ.-ին Ուժի մեջ է մտել 14.01.2015թ-ին։ Ընդհանուր գումարը կազմում է 50000000.0ԱՄՆ դոլար Վարկային ծրագրի ավարտը նախանշվում է 30.06.2020 թ-ին։   ԾՐԱԳՐԻ   ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ   Ծրագիրը բաղկացած է 4...