Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն

Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կոնֆերանս դահլիճներում լավագույնս կարող եք կազմակերպել բազմաբնույթ միջոցառումներ: Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնն առաջարկում է մեծ և փոքր սրահներ՝ ապահովված անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, ինչպես նաև՝ օդափոխություն, հարմարավետ կահավորանք, գերարագ ինտերնետ...

Զբաղվածության պետական գործակալության շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից`  Զ բաղվածության Պետական Գործակալության շինվերանորոգման համար:...

ՀՀ Արագածոտն մարզի Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգման համար:... 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ TF016980 

Ստորագրվել է 14.05.2014թ.-ին

Ուժի մեջ է մտել 14.05.2014թ-ին։

Ընդհանուր գումարը կազմում է 1000000.0 ԱՄՆ դոլար

Վարկային ծրագրի ավարտը նախանշվում է 31.03.2016 թ-ին։

 

ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ

 

Ծրագիրը բաղկացած է 3 բաղադրիչից։ Դրանք են`

 

Բաղադրիչ 1

Երիտասարդների առաջնորդության զարգացում:

 

Բաղադրիչ 2

Երիտասարդների ապրուստի խթանում:

 

Բաղադրիչ 3    

Ծրագրի կառավարում:

 

           

 

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

 

Ծրագրի նպատակն առաջնորդության և ապրուստի զարգացման հնարավորությունների ավելացման շնորհիվ թիրախային շրջաններում խոցելի երիտասարդների սոցիալական և տնտեսական ներգրավածության խթանումն է: