Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն

Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կոնֆերանս դահլիճներում լավագույնս կարող եք կազմակերպել բազմաբնույթ միջոցառումներ: Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնն առաջարկում է մեծ և փոքր սրահներ՝ ապահովված անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, ինչպես նաև՝ օդափոխություն, հարմարավետ կահավորանք, գերարագ ինտերնետ...

Զբաղվածության պետական գործակալության շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից`  Զ բաղվածության Պետական Գործակալության շինվերանորոգման համար:...

ՀՀ Արագածոտն մարզի Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգման համար:...ՎԱՐԿ ԹԻՎ  IDA 5114

 

Ստորագրվել է 09.07.2012թ.-ին

Ուժի մեջ է մտել 28.12.2012թ-ին։

Ընդհանուր գումարը կազմում է 12000000.0  ԱՄՆ դոլար

Վարկային ծրագրի ավարտը նախանշվում է 31.12.2017 թ-ին։

 

ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ

 

Ծրագիրը բաղկացած է 4 բաղադրիչից։ Դրանք են`

 

Բաղադրիչ 1

Ինստիտուցիոնալ զարգացում և փոփոխության կառավարում

 

Բաղադրիչ 2

Գործընթացի արդիականացում և պարտավորությունների կատարման կառավարում

 

Բաղադրիչ 3

ՏՏ ենթակառուցվածքի և համակարգերի արդիականացում

 

Բաղադրիչ 4

Ծրագրի կառավարում և իրականացում

 

 

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

 

 Ծրագրի նպատակն է օժանդակել Հայաստանի եկամուտների վարչարարության համապարփակ արդիականացմանը: Ծրագիրը կֆինանսավորի ՀՀ ՖՆ-ի հիմնական ՏՀՏ ենթակառուցվածքում հույժ կարևոր ներդրումները, որպեսզի ՀՀ ՖՆ-ին հնարավորություն ընձեռնվի արդիականացնել իր բիզնես գործընթացները, ընդլայնվի էլ. կառավարման կիրարկումը, այդ թվում նաև հարկային հայտարարագրերի էլեկտրոնային եղանակով ներկայացումը, ինչպես նաև ներդնել առավել թիրախավորված, ռիսկի վրա հիմնված պարտավորությունների իրականացման ռազմավարություն` հիմնվելով պարտավորությունների կամավոր իրականացման վրա: