Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն

Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կոնֆերանս դահլիճներում լավագույնս կարող եք կազմակերպել բազմաբնույթ միջոցառումներ: Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնն առաջարկում է մեծ և փոքր սրահներ՝ ապահովված անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, ինչպես նաև՝ օդափոխություն, հարմարավետ կահավորանք, գերարագ ինտերնետ...

Զբաղվածության պետական գործակալության շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից`  Զ բաղվածության Պետական Գործակալության շինվերանորոգման համար:...

ՀՀ Արագածոտն մարզի Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգման համար:...TF012782 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

Հաստատվել է 17.10.2012թ-ին։

Ստորագրվել է  13.12.2012 թ-ին։

Ուժի մեջ է մտել 11.02.2013 թ-ին։

Ընդհանուր գումարը կազմում է 500.000 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ավարտը նախանշվում է 11.02.2016 թ-ին։

 

ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ

 

Ծրագիրը բաղկացած է 3 բաղադրիչից։ Դրանք են`

 

Բաղադրիչ 1

Մեկ պատուհանի միջոցով քաղաքաշինական թույլտվությունների արդիականացված մշակում

 

Բաղադրիչ 2

Տվյալների էլեկտրոնային մշակման և ծառայությունների մատուցման ներդնում

 

Բաղադրիչ 3

Մոդելի նախագծային փաթեթների ներդնում

 


ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ


Ծրագրի նպատակն է բարելավել բիզնես միջավայրը` կրճատելով շինթույլտվությունների հետ կապված ընթացակարգերի համար պահանջվող արժեքը և ժամանակը` այս ընթացակարգերի պարզեցման և ավտոմատացման միջոցով։