Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն

Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կոնֆերանս դահլիճներում լավագույնս կարող եք կազմակերպել բազմաբնույթ միջոցառումներ: Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնն առաջարկում է մեծ և փոքր սրահներ՝ ապահովված անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, ինչպես նաև՝ օդափոխություն, հարմարավետ կահավորանք, գերարագ ինտերնետ...

Զբաղվածության պետական գործակալության շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից`  Զ բաղվածության Պետական Գործակալության շինվերանորոգման համար:...

ՀՀ Արագածոտն մարզի Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգման համար:...ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ TF013654

 

Ստորագրվել է 15.04.2013թ.-ին

Ուժի մեջ է մտել 06.06.2013թ-ին։

Ընդհանուր գումարը կազմում է 430000.0 ԱՄՆ դոլար

Վարկային ծրագրի ավարտը նախանշվում է 06.06.2016 թ-ին։

 

ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ

 

Ծրագիրը բաղկացած է 2 բաղադրիչից։ Դրանք են`

 

Բաղադրիչ 1

Իրազեկման և ֆինանսական գրագիտության բարձրացման կարողությունների կատարելագործում:

 

Բաղադրիչ 2

Դասախոսների վերապատրաստման շնորհիվ դասախոսների դյուրաշարժ խմբերի կազմավորում:

 

 

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

 

Ծրագրի նպատակն է ուժեղացնել ԱՍՀՆ-ի, ինչպես նաև վերջինիս ՍԱՊԾ-ի կարողությունները՝ բարելավելու լայն հասարակության և հատուկ թիրախային խմբերի իրազեկումը կենսաթոշակային բարեփոխման մասին և ֆինանսական գրագիտությունը: