Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն

Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կոնֆերանս դահլիճներում լավագույնս կարող եք կազմակերպել բազմաբնույթ միջոցառումներ: Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնն առաջարկում է մեծ և փոքր սրահներ՝ ապահովված անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, ինչպես նաև՝ օդափոխություն, հարմարավետ կահավորանք, գերարագ ինտերնետ...

Զբաղվածության պետական գործակալության շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից`  Զ բաղվածության Պետական Գործակալության շինվերանորոգման համար:...

ՀՀ Արագածոտն մարզի Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգման համար:...TF011901 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

 

Հաստատվել է 18.09.2012թ-ին։

Ստորագրվել է  18.09.2012թ-ին։

Ուժի մեջ է մտել 09.11.2012 թ-ին։

Ընդհանուր գումարը կազմում է 478.000 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ավարտը նախանշվում է 09.11.2015 թ-ին։

 

ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ

 

Ծրագիրը բաղկացած է 3 բաղադրիչից։ Դրանք են`

 

Բաղադրիչ 1

Կարողությունների գնահատում և ռազմավարության մշակման

 

Բաղադրիչ 2

Համապատասխան աուդիտորական ստանդարտներին և մեթոդների մշակում

 

Բաղադրիչ 3

Ծրագրի աուդիտ

 

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ


Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ վերահսկիչ պալատի պետական հատվածի արտաքին աուդիտի կողմից կարողությունների զարգացման ռազմավարության և Գործողությունների ծրագրի ներդրմանը և ստանդարտացված աուդիտի մեթոդների մշակմանը։