Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն

Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կոնֆերանս դահլիճներում լավագույնս կարող եք կազմակերպել բազմաբնույթ միջոցառումներ: Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնն առաջարկում է մեծ և փոքր սրահներ՝ ապահովված անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, ինչպես նաև՝ օդափոխություն, հարմարավետ կահավորանք, գերարագ ինտերնետ...

Զբաղվածության պետական գործակալության շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից`  Զ բաղվածության Պետական Գործակալության շինվերանորոգման համար:...

ՀՀ Արագածոտն մարզի Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգման համար:...

Ավարտված ծրագրեր

Ընթացիկ ծրագրեր

Մոնիթորինգ


ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՎԱՐԿ   ԹԻՎ   IDA 5114   Ստորագրվել է 09.07.2012թ.-ին Ուժի մեջ է մտել 28.12.2012թ-ին։ Ընդհանուր գումարը կազմում է 12000000.0  ԱՄՆ դոլար Վարկային ծրագրի ավարտը նախանշվում է 31.12.2017 թ-ին։   ԾՐԱԳՐԻ   ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ   Ծրագիրը բաղկացած է...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԾՐԱԳԻՐ

ՎԱՐԿ ԹԻՎ 7854-ԱՄ    Հաստատվել է 16.03.2010թ-ին։ Ստորագրվել է  30.03.2010 թ-ին։ Ուժի մեջ է մտել 26.07.2010 թ-ին։ Ընդհանուր գումարը կազմում է 9.000.000 ԱՄՆ դոլար Վարկային ծրագրի ավարտը նախանշվում է 31.01.2017 թ-ին։...

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

Վ ԱՐԿ ԹԻՎ 7963-AM   Ստորագրվել է  26.01.2011-ին։ Ուժի մեջ է մտել 18.05.2011թ-ին։ Ընդհանուր գումարը կազմում է 24.000.000 մլն. ԱՄՆ դոլար Վարկային ծրագրի ավարտը նախանշվում է 30.06.2016թ-ին։   ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ   Ծրագիրը բաղկացած է 3...


ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ   TF013654   Ստորագրվել է 15.04.2013թ.-ին Ուժի մեջ է մտել 06.06.2013թ-ին։ Ընդհանուր գումարը կազմում է 430000.0 ԱՄՆ դոլար Վարկային ծրագրի ավարտը նախանշվում է 06.06.2016 թ-ին։   ԾՐԱԳՐԻ   ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ   Ծրագիրը բաղկացած է 2 բաղադրիչից։...

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

  ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ   TF016980  Ստորագրվել է 14.05.2014թ.-ին Ուժի մեջ է մտել 14.05.2014թ-ին։ Ընդհանուր գումարը կազմում է 1000000.0 ԱՄՆ դոլար Վարկային ծրագրի ավարտը նախանշվում է 31.03.2016 թ-ին։   ԾՐԱԳՐԻ   ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ   Ծրագիրը բաղկացած է 3...

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՄԵԿ ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ

Ծրագրի նպատակն է բարելավել բիզնես միջավայրը` կրճատելով շինթույլտվությունների հետ կապված ընթացակարգերի համար պահանջվող արժեքը և ժամանակը` այս ընթացակարգերի պարզեցման և ավտոմատացման միջոցով։...1 2 3 4 5 6 7 8 >>