Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն

Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կոնֆերանս դահլիճներում լավագույնս կարող եք կազմակերպել բազմաբնույթ միջոցառումներ: Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնն առաջարկում է մեծ և փոքր սրահներ՝ ապահովված անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, ինչպես նաև՝ օդափոխություն, հարմարավետ կահավորանք, գերարագ ինտերնետ

Զբաղվածության պետական գործակալության շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից`  Զ բաղվածության Պետական Գործակալության շինվերանորոգման համար:

ՀՀ Արագածոտն մարզի Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգման համար:


Մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիայի (mLab) ղեկավար (մենեջեր)

Մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիայի (mLab) ղեկավար (մենեջեր)

12.06.2014

ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» պետական հիմնարկը հայտնում է, որ Համաշխարհային բանկի «Էլ.հասարակության եւ մրցունակության համար նորարարության» վարկային ծրագրի շրջանակում «Մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիայի (mLab) ղեկավար (մենեջեր)» հանձնարարականի իրականացման համար խորհրդատու ընտրելու նպատակով հայտարարվում է անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթ։

 

Այս հանձնարարականի հիմնական նպատակն է՝ ապահովել Մոբայլ լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիայի ղեկավարումը  եւ գործունեության համակարգումը, ներառյալ դասընթացները, տեխնիկական եւ ադմինիստրատիվ գործունեությունը։

 

Խորհրդատուն պետք է իրականացնի հետեւյալ առաջադրանքները`

 • Բարելավել mLab-ի ինքնաֆինանսավորման բիզնես մոդելը եւ նպատակները  սահմանող նախնական Բիզնես Պլանը,
 • Սահմանել եւ ապահովել անրհաժեշտ հասույթ/ֆինանսավորում mLab-ի Բիզնես Պլանի իրականացման՝ ֆիանասական եւ առաջխաղացման նպատակների իրագործման համար,
 • Վերահսկել mLab-ի գործունեությունը ըստ Բիզնես Պլանի՝ ապահովելով ռազմավարական եւ ֆինանսական նպաատկների իրականացում,
 • Կառուցել և ղեկավարել ռազմավարական հարաբերությունները տեխնոլոգիական եւ գիտական  համայնքների եւ պետական մարմինների գործընկերների միջև,
 • Հաստատել անհրաժեշտ հարաբերություններ գործընկերների հետ Հայաստանում, Արեւելյան եւ Կենտրոնական Եվրոպայում,
 • Ապահովել mLab-ի պատշաճ ներկայացումը եւ ծառայությունների  շուկա դուրս բերումը,
 • Ղեկավարել mLab-ի գործունեությունը, ներառյալ կենտրոնի անձնակազմի/խորհրդատուների ընտրություն, ֆինանսական եւ գործառնական համակարգում եւ վերահսկողություն,
 • Ղեկավարել mLab-ի կողմից մոբայլ ոլորտի գործարարներին մատուցվող ծառայությունների ընթացակարգերը, ներառյալ հնարավոր շահառու թիմերի/ընկերությունների ընտրությունը, ինչպես նաեւ աջակցություն տրամադրել ձեռնարկատերերին բիզնես եւ տեխնիկական խնդիրների լուծման հարցում,
 • Գնահատել մոբայլ ոլորտի գործարարների և mLab ECA-ի այլ շահառուների կարիքները՝ տրամադրված ծառայությունների նպատակահարմարությունը ապահովելու համար։   
 • Մշակել մոբայլ լուծումների ոլորտի զարգացման եւ ծրագրավորողների համայնքի մեծացման նպատակով կրթական հաստատությունների հետ համագործակցության ռազմավարություն,
 • Ստեղծել արդյունավետ եւ համագործակցային աշխատանքային միջավայր՝ արդյունավետ կառավարման եւ mLab-ի աշխատակիցների եւ հաճախորդների կողմից բարձրացված խնդիրների պատրաստակամ կեպրով լուծման միջոցով  եւ այլն։

 

Ծառայությունները նախատեսվում է իրականացնել 2014թ. օգոստոսից` մեկ տարվա ընթացքում՝ հետագա երակարացման հնարավորությամբ։

 

Խորհրդատուն պետք է բավարարի հետեւյալ որակավորման չափանիշներին եւ պետք է լինի/ունենա`

 • Բարձրագույն կրթություն ճարտարագիտության եւ/կամ բիզնեսի կառավարման բնագավառում,
 • Բիզնեսի զարգացման եւ ռազմավարության մշակման զգալի փորձ (ավելի քան 3 տարի) խոշոր ՏՏ/ԲՏ ընկերություններում եւ/կամ բիզնեսի զարգացմանն ուղղված ծրագրերի կառավարման հարուստ փորձ (ավելի քան 5 տարի) Հայաստանում գործող միջազգային կազմակերպություններում,
 • Տեխնոլոգիական սկսնակ ընկերություններին բիզնեսի զարգացման ու կառավարման տարբեր հայեցակետերում աջակցություն ցուցաբերելու հարուստ փորձ,
 • Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտի եւ ոլորտի զարգացման տեղական ու համաշխարհային ներկայիս միտումների գերազանց իմացություն,
 • Մոբայլ տեխնոլոգիաների իմացություն,
 • Վերլուծական, կառավարման եւ բանակցային գերազանց հմտություններ,
 • Թիմային աշխատանքը կազմակերպելու եւ կառավարելու ունակություն,
 • Հաղորդակցման եւ ներկայացման գերազանց հմտություններ,
 • Հայերենի, անգլերենի եւ ռուսերենի գերազանց իմացություն։

 

Վերը շարադրված պահանջներին համապատասխանող անհատ խորհրդատուները կարող են մինչեւ սույն թվականի հունիսի 25-ը ներկայացնել հետաքրքրվածության գրություն եւ կենսագրական թերթիկ: