Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն

Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կոնֆերանս դահլիճներում լավագույնս կարող եք կազմակերպել բազմաբնույթ միջոցառումներ: Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնն առաջարկում է մեծ և փոքր սրահներ՝ ապահովված անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, ինչպես նաև՝ օդափոխություն, հարմարավետ կահավորանք, գերարագ ինտերնետ...

Զբաղվածության պետական գործակալության շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից`  Զ բաղվածության Պետական Գործակալության շինվերանորոգման համար:...

ՀՀ Արագածոտն մարզի Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգման համար:...

Հաստիք

Գործադիր տնօրեն

Գործադիր տնօրեն


Ֆինանսական գծով ղեկավար

Ֆինանսական գծով ղեկավար


Գլխավոր հաշվապահ

Գլխավոր հաշվապահ


Ֆինանսական մասնագետ/Հաշվապահ

Ֆինանսական մասնագետ/Հաշվապահ

Հաշվապահական հաշվառման վարում 1C ծրագրով (8,1) Սկզբնական հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի հիման վրա պահեստի տվյալների մուտքագրում Մուտքագրված տվյալների մշակում և համապատասխան հաշվետվությունների պատրաստում
Հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի կազմում և պահպանում


Գնումների մասնագետ

Գնումների մասնագետ


Գործերի կառավարիչ

Գործերի կառավարիչ


Մոնիթորինգի մասնագետ

Մոնիթորինգի մասնագետ


Իրավաբան

Իրավաբան


ՀՏ մասնագետ

ՀՏ մասնագետ


Թարգմանիչ

Թարգմանիչ


1 2 >>