Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն

Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կոնֆերանս դահլիճներում լավագույնս կարող եք կազմակերպել բազմաբնույթ միջոցառումներ: Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնն առաջարկում է մեծ և փոքր սրահներ՝ ապահովված անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, ինչպես նաև՝ օդափոխություն, հարմարավետ կահավորանք, գերարագ ինտերնետ

Զբաղվածության պետական գործակալության շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից`  Զ բաղվածության Պետական Գործակալության շինվերանորոգման համար:

ՀՀ Արագածոտն մարզի Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգման համար:

Հայտարարություններ

Երիտասարդության գործարար եւ մասնագիտական հմտությունների բարելավման դասընթացներ

Հայաստանում երիտասարդների ներգրավվածության խթանման ծրագիր RETF Դրամաշնորհ No. TF016980   ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» պետական հիմնարկը հայտնում է, որ Համաշխարհային բանկի « Հայաստանում...

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԻՆԺԵՆԵՐ

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԽԹԱՆՄԱՆ և ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ» ԾՐԱԳԻՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԱՐԿ No. 8390-ԱՄ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ `  ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԻՆԺԵՆԵՐ (ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՄԲ ԱՇԽԱՏԱՆՔ)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐ

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԽԹԱՆՄԱՆ և ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ» ԾՐԱԳԻՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԱՐԿ No. 8390-ԱՄ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ` ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐ (ԼՐԻՎ ԴՐՈՒՅՔՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ) ՓԱԹԵԹԻ ՀԱՄԱՐԸ (ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ...


ԾՐԱԳՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐ

 «ԱՌԵՎՏՐԻ ԽԹԱՆՄԱՆ և ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ» ԾՐԱԳԻՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԱՐԿ No. 8390-ԱՄ   ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ `  ԾՐԱԳՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐ (ԼՐԻՎ ԴՐՈՒՅՔՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ)  ...

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԽԹԱՆՄԱՆ և ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ» ԾՐԱԳԻՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԱՐԿ No. 8390-ԱՄ   ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ `  ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ (ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՄԲ)   ՓԱԹԵԹԻ ՀԱՄԱՐԸ (ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ)`...

Համակարգչային և այլ տեխնիկական միջոցների գնում ԱՍՀՆ, ՍԱՊԾ, ՆՈՐՔ ՓԲԸ, ԱՍՀԱԻ, ԶՊԳ և ՄԿՄԿ կարիքների համար

 Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Համաշխարհային բանկից   « Սոցիալական Պաշտպանության Վարչարարության Երկրորդ Ծրագիր »   ֆինանսավորման համար, եւ նպատակ ունի օգտագործել այս վարկային միջոցների մի մասը «  Համակարգչային և այլ տեխնիկական միջոցների...


Նորարական լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների /ՆԼՏԿ/ համար

Հայաստանի Հանրապետությունը Վերակառուցման եւ Զարգացման Միջազգային Բանկից ստացել  է վարկ  Էլ .-  հասարակության   և   մրցունակության   համար   նորարարության   ծրագրի    համար   եւ   նպատակ   ունի   միջոցների...

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐ

ԱՆՀԱՏ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ          ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ           «ԱՌԵՎՏՐԻ ԽԹԱՆՄԱՆ և ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻե ԾՐԱԳԻՐ...

ԾՐԱԳՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐ

ԱՆՀԱՏ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ          ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ           «ԱՌԵՎՏՐԻ ԽԹԱՆՄԱՆ և ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻե ԾՐԱԳԻՐ...<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>