Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն

Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կոնֆերանս դահլիճներում լավագույնս կարող եք կազմակերպել բազմաբնույթ միջոցառումներ: Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնն առաջարկում է մեծ և փոքր սրահներ՝ ապահովված անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, ինչպես նաև՝ օդափոխություն, հարմարավետ կահավորանք, գերարագ ինտերնետ

Զբաղվածության պետական գործակալության շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից`  Զ բաղվածության Պետական Գործակալության շինվերանորոգման համար:

ՀՀ Արագածոտն մարզի Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգման համար:

Հայտարարություններ

ՀՀ ոստիկանության համար օպերատիվ կառավարման պիլոտային համակարգերի մատակարարում եվ տեղադրում (մարզերում)

Հայտերի ներկայացման հրավեր (ՀՆՀ) Երկիր՝ Հայաստան Հայաստանի Հանրապետություն Պետական հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագիր ՎԱՐԿ No. 8539-ամ ՀՀ ոստիկանության համար օպերատիվ կառավարման պիլոտային համակարգերի մատակարարում եվ տեղադրում (մարզերում) ՀՆՀ No: PSMP3-GO-2-2-9...

Պետական կառավարման ներքին համակարգերի (ՓԷԿՀ, ՄՌԿՀ եվ այլն) արդիականացման եվ ինտեգրման մատակարարում եվ տեղադրում

Հայտերի ներկայացման հրավեր (ՀՆՀ) Երկիր՝ Հայաստան                      հայաստանի հանրապետություն Պետական հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագիր ՎԱՐԿ No. 8539-ամ Պետական...

Հսկիչ նշաններով դրոշմավորման համակարգի մատակարարում և տեղադրում

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ (IFB) Հայաստանի Հանրապետություն Հարկային վարչարարության արդիականացման ծրագիր (ՀՎԱԾ) ՎԱՐԿ No. 5114-ԱՄ Հ սկիչ (նույնականացման) նշաններով դրոշմավորման համակարգի մատակարարում և տեղադրում (ծրագրային ա պ ահովում, սարքավորումներ, դրոշմանիշների...


Էլ. հյուպատոսական համակարգի (մոդուլների) և ՏՏ սարքավորումների մատակարարում և տեղադրում

Հայտերի ներկայացման հրավեր (ՀՆՀ) Երկիր՝ Հայաստան   Հայաստանի Հանրապետություն Պետական հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագիր ՎԱՐԿ No. 8539-ԱՄ Էլ. հյուպատոսական համակարգի (մոդուլների) և ՏՏ սարքավորումների մատակարարում և տեղադրում IFB No: PSMP3-GO-2-2-8    ...

Պետական հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագրի մոնիթորինգ եվ գնահատում

Հայաստանի Հանրապետություն Պետական Հատվածի Արդիականացման Երրորդ Ծրագիր Վարկ No. 8539-AM   Առաջադրանքի անվանումը՝ պետական հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագրի մոնիթորինգի եվ գնահատման   Հղում No. (համաձայն Գնումների Պլանի): PSMP3-CS-4-3     Հայաստանի...

Թարգմանչի խորհրդատվական ծառայություններ (ստանդարտների թարգմանություն)

ԱՆՀԱՏ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ             ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ              «ԱՌԵՎՏՐԻ...


Առեվտրային պորտալի բովանդակության մշակում եվ անձնակազմի վերապատրաստում

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ          ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ           «ԱՌԵՎՏՐԻ ԽԹԱՆՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ» ԾՐԱԳԻՐ...

Ընտրող հանձնաժողովի անդամ (արտահանողի զարգացման դրամաշնորհների համար)

ԱՆՀԱՏ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ          ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ           «ԱՌԵՎՏՐԻ ԽԹԱՆՄԱՆ և ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ»...

ՔԿԱԳ գործակալության տվյալների հիման վրա կենսական (Vital) ցուցանիշների վիճակագրական շտեմարանի մշակում

ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈւԹՅԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ (ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ – ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)     Հայաստանի Հանրապետություն Պետական Հատվածի Արդիականացման Երկրորդ Ծրագիր Վարկ No. 7854-AM   Առաջադրանքի անվանումը՝ ՔԿԱԳ գործակալության տվյալների...1 2 3 4 5 6 7 8 >>