Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն

Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կոնֆերանս դահլիճներում լավագույնս կարող եք կազմակերպել բազմաբնույթ միջոցառումներ: Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնն առաջարկում է մեծ և փոքր սրահներ՝ ապահովված անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, ինչպես նաև՝ օդափոխություն, հարմարավետ կահավորանք, գերարագ ինտերնետ...

Զբաղվածության պետական գործակալության շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից`  Զ բաղվածության Պետական Գործակալության շինվերանորոգման համար:...

ՀՀ Արագածոտն մարզի Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգման համար:...

Ավարտված ծրագրեր

Ընթացիկ ծրագրեր

Մոնիթորինգ


ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՈՒԴԻՏԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻԶՀ

Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ վերահսկիչ պալատի պետական հատվածի արտաքին աուդիտի կողմից կարողությունների զարգացման ռազմավարության և Գործողությունների ծրագրի ներդրմանը և ստանդարտացված աուդիտի մեթոդների մշակմանը։...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԶՈՐԱՑՄԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ   TF012529   Ստորագրվել է 02.04.2013թ.-ին Ուժի մեջ է մտել 02.04.2013թ-ին։ Ընդհանուր գումարը կազմում է 867000.0 ԱՄՆ դոլար Վարկային ծրագրի ավարտը նախանշվում է 10.10.2015 թ-ին։   ԾՐԱԳՐԻ   ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ   Ծրագիրը բաղկացած է 3 բաղադրիչից։...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԻԶՀ

Ծրագրի նպատակն է հզորացնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության համապատասխան վարչությունների կարողությունները, որոնք պատասխանատու են ֆինանսական շուկայի զարգացման և փողերի լվացման քաղաքականությունների համար։...


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԶՈՐԱՑՄԱՆ ԻԶՀ

Այս ծրագրի նպատակն է ՀՀ կառավարությունում զարգացնել Կանոնակարգային բարեփոխման բաժնի կարողությունները, որը ստեղծվել է` իրականացնելու կանոնակարգային գիլիոտինի գործառույթը իրավական այն նորմերի գրանցման և վերանայման միջոցով, որոնք ազդում են բիզնեսների և քաղաքացիների գործունեության վրա և վերացնել կամ...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՊԻԼՈՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ ԹԻՎ  TF013918    Հաստատվել է 26.06.2013թ-ին։ Ստորագրվել է  26.09.2013 թ-ին։ Ուժի մեջ է մտել 14.11.2013 թ-ին։ Ընդհանուր գումարը կազմում է 200.000 ԱՄՆ դոլար Ծրագրի ավարտը նախանշվում է 30.06.2015 թ-ին։   ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ  ...

ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ ՇՎԵՅՑԱՐԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ ԹԻՎ TF 051746       Ստորագրվել է`  18.02.2004թ. Ընդհանուր գումարը կազմում է ԱՄՆ 25,000  դոլար։ Դրամաշնորհային ծրագրի ավարտը նախանշվում է 30.06.2008թ.       ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ   Դրամաշնորհային ծրագրի...<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>